Bijzonder Strafrecht: Vervlechting van Domeinen | Evenement ter Lancering van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Zowel vanuit de politiek als de rechtspraktijk neemt de aandacht voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit de laatste jaren sterk toe, terwijl ook binnen de wetenschap met steeds meer nadruk specifiek wordt stilgestaan bij het bijzonder deel van het strafrecht. In dit licht introduceert Uitgeverij Maklu in samenwerking met BijzonderStrafrecht.nl het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H). Met de inhoud wordt niet alleen beoogd de rechtspraktijk op rechtswetenschap- pelijk niveau adequaat te bedienen, omgekeerd wil het de rechtswetenschap niet onthouden welke implicaties en complicaties dit deel van het strafrecht voor de praktijk heeft. Doel van TBS&H is dan ook het opzetten van hét forum waarin kritisch wordt gereflecteerd op de ontwikkelingen binnen het bijzonder strafrecht.

TBS&H zal officieel worden gelanceerd tijdens een informele middag op 12 mei, waarbij een zestal gerenommeerde sprekers enkele domeinen binnen het bijzonder strafrecht belicht. De middag zal worden afgesloten met een borrel.

Programma

 

13.30 uur Inloop & ontvangst
14.00 uur Welkomstwoord
14.10 uur Arthur de Groot: De aard en omvang van Financial Crime
14.35 uur Dirk van Leeuwen: Algemene fraudebepalingen, noodzaak in het bestuursrecht?
15.00 uur Anke Feenstra: Verschoningsrecht in fraudezaken: noodzakelijk kwaad of écht noodzakelijk
15.20 uur Koffiepauze
15.45 uur Rogier Stijnen: Een vergelijking tussen de rol van de straf- en bestuursrechter in boetezaken
16.10 uur Aldo Verbruggen: Nemo tenetur vs. inlichtingenplicht
16.35 uur Jan Crijns: Bijzonder Strafrecht, vervlechting van domeinen
17.00 uur Plenaire discussie op basis van stellingen
17.30 uur Lancering TBS&H
17.40 uur Borrel

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Maandag 12 mei 2014 | 14.00 – 17.40 uur (inloop vanaf 13.30 uur).

Locatie: Meeting Center New Babylon: Anna van Buerenplein 29 (2595 DA) Den Haag, gelegen naast Centraal Station Den Haag.

Kosten: Deelname aan deze middag is kosteloos.

PO-punten Bij deelname aan deze middag kunnen door advocaten 3 PO-punten worden behaald.

 

Klik hier voor meer informatie of om aan te melden.

 

Print Friendly and PDF ^