Stichting Animal Rights mag boeterapport nertsenfokkerij inzien

Rechtbank Oost-Brabant 19 april 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:2220

De Staatssecretaris van Economische Zaken mag Stichting Animal Rights een kopie geven van een boeterapport van een Brabantse nertsenfokkerij. Dat besliste de bestuursrechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Stichting Animal Rights vroeg de Staatssecretaris van Economische Zaken vorig jaar februari om een kopie van het boeterapport over een nertsenfokkerij. Dat gebeurde via een zogenaamd Wob-verzoek. De nertsenfokkerij verzette zich hiertegen. De staatssecretaris besloot daarop een deel van het boeterapport openbaar te maken. Ook hiertegen maakte de fokkerij bezwaar en stapte naar de rechter.

Volgens de fokkerij heeft de staatssecretaris geen zorgvuldige afweging gemaakt en had het rapport niet openbaar mogen worden gemaakt. De fokkerij stelt onder meer dat het openbaarmaken de procespositie van de fokkerij kan schaden in een eventuele strafprocedure. Ook stelt de fokkerij dat de stichting het rapport alleen heeft opgevraagd om de fokkerij te schaden; de fokkerij vreest acties uit extremistische hoek.

Volgens de staatssecretaris zal de fokkerij niet strafrechtelijk worden vervolgd. Daarnaast heeft de staatssecretaris ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen een aantal passages weggelakt. Het rapport zal daardoor niet meer herleidbaar zijn naar concrete personen.

De rechtbank oordeelt dat niet is gebleken dat de stichting de intentie heeft de fokkerij te schaden. Dreigend dierenrechtextremisme kan een reden kan zijn om af te zien van openbaarmaking, maar die vrees moet dan wel voldoende onderbouwd zijn. Volgens de rechter is een concrete dreiging niet voldoende aannemelijk. Het beroep van de fokkerij op een uitspraak van een hogere rechter, waar gevraagd werd om gegevens van vergunninghouders die met proefdieren werken ging hier niet op omdat in dit geval alleen gevraagd werd om openbaarmaking van het boeterapport. Dat betekent dat de staatssecretaris heeft kunnen besluiten dat het publieke belang bij openbaarmaking zwaarder weegt dan het belang van de nertsenfokkerij bij niet-openbaarmaking.

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

 

Print Friendly and PDF ^