'Speelt het hebben van vooroverleg een rol bij het pleitbare standpunt van de verdachte?'

Een belastingplichtige dient de belastingaangifte ‘duidelijk, stellig en zonder voorbehoud’ in te dienen. Daarbij kan de belastingplichtige gebruikmaken van een pleitbaar standpunt. Het ingenomen standpunt dient dan, gelet op de stand van de jurisprudentie en de heersende leer, in die mate juridisch pleitbaar of verdedigbaar te zijn dat een belastingplichtige redelijkerwijs kan menen juist te handelen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de vraag of het voeren van vooroverleg een rol speelt bij het hebben van een pleitbare standpunt. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^