Sauna uitbater niet schuldig aan dood van bezoeker

De rechtbank in Rotterdam acht een uitbater van een sauna niet verantwoordelijk voor het overlijden van een bezoeker.  Een man die de sauna in 2007 bezocht bleek na het bezoek besmet te zijn met de legionellabacterie. Aan die besmetting is hij overleden.
Volgens de rechtbank is komen vast te staan dat de overleden man zijn besmetting moet hebben opgelopen in de betreffende sauna. De sauna heeft zich in de periode rondom de besmetting echter voldoende ingespannen om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan. Er hebben voldoende controles plaatsgevonden en naar aanleiding van de uitkomsten van de controles is voldoende adequaat gehandeld.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de besmetting van de overleden man niet de schuld is van de sauna uitbater. Van een vrouwelijke bezoeker van de sauna is niet komen vast te staan dat zij haar besmetting met de legionellabacterie in de betreffende sauna heeft opgelopen.

De sauna uitbater wordt door de rechtbank wel veroordeeld voor een administratieve overtreding, valsheid in geschrifte en het niet voldoen aan een sluitingsbevel. Deze feiten houden echter geen rechtstreeks verband  met de legionellabesmetting van de overleden man.

Voor deze feiten krijgt de sauna uitbater een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. Ook moet hij een geldboete betalen van € 1000,- als hij zich binnen de komende twee jaar schuldig maakt aan een strafbaar feit.
Print Friendly and PDF ^