Rubriek Fiscaal strafrecht

In de rubriek Fiscaal strafrecht in Delikt en Delikwent worden de recente ontwikkelingen op het gebied van het fiscale strafrecht besproken. Aan de orde komen enkele uitspraken van Europese rechters over het ne bis in idem-beginsel. Daarnaast nationale jurisprudentie, waarin de fiscale inlichtingenverplichtingen centraal staan. Ten slotte besteden wij aandacht aan de brief van de (demissionair) staatssecretaris Wiebes over de aanpak van belastingontduiking en het recent verschenen proefschrift van M. Kors over het pleitbaar standpunt.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^