Rondetafelgesprek over de kroongetuige

Op donderdag 4 oktober a.s. zal van 10:00 - 12:15 in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer een openbaar rondetafelgesprek gehouden worden over “de kroongetuige”. Naast de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie zullen onder andere de voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie, de heer Bolhaar, en het KLPD aanwezig zijn.

De vaste commissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, de rechtelijke macht, gevangeniswezen, familie- en jeugdrecht, slachtofferhulp, veligheid, politie en criminaliteitsbeleid en overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Veiligheid en Justitie.

De commissie bespreekt ook onderwerpen die op de agenda staan van de (Europese) Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Bron: Europa Nu

Print Friendly and PDF ^