Voorgenomen wijzigingen Wet openbaarheid bestuur ‘beperken journalistiek in haar handelen’

In mei dit jaar, op de Dag van de Persvrijheid, opende minister Donner een frontale aanval op het ‘misbruik’ dat er volgens hem van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) werd gemaakt. Daarbij noemde hij als voorbeeld van misbruik het gebruik van de Wob door journalisten om ’scoops’ te creëren. Donner kondigde een wetsvoorstel ter aanpassing van de Wob aan, wat begin juli verscheen. Bij de publicatie van het wetsvoorstel werd aan een aantal belanghebbende organisaties om een reactie gevraagd. Een viertal vertegenwoordigers van de media (NVJ, NGH, NDP Nieuwsmedia en de Stichting Persvrijheidsfonds; hierna: NVJ c.s.) reageerden vorige week op het voorstel in een zeer kritische brief, waarin NVJ c.s. zowel het proces van consultatie als de inhoud van het wetsvoorstel  fel bekritiseren. NVJ c.s. concluderen dat het wetsvoorstel het ambtenaren te makkelijk maakt om journalisten in hun werk te belemmeren. Dit zou leiden tot extra administratieve lasten en meer juridische procedures, wat juist zou leiden tot een negatieve impact op het oorspronkelijke doel van het wetsvoorstel - efficiënter werken en de werkdruk bij ambtenaren verminderen.

 

Print Friendly and PDF ^