'Renovatie van de Faillissementswet in zeven wetsvoorstellen'

De Faillissementswet staat in de steigers voor groot onderhoud. Zeven grote klussen worden achter   elkaar uitgevoerd, deels overlappend qua tijd. Welke zeven klussen zijn dat? Het   wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht bestaat uit een zevental afzonderlijke wetsvoorstellen, die zich laten bundelen in drie thema’s – namelijk (a) de bestrijding van faillissementsfraude; (b) de bevordering van het reorganiserend vermogen van bedrijven; en (c) de modernisering van de faillissementsprocedure.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^