Rechtbank veroordeelt verdachte voor grootschalige en langdurige BTW-fraude tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar

Rechtbank Maastricht 13 november 2012, LJN BY2980 Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan langdurige en grootschalige BTW-fraude. De fraude speelde zich af in de tweedehandsautohandel. Er werd gebruik gemaakt van allerlei schijnconstructies, zogenaamde plofbedrijven met nietsvermoedende zaaksvoerders, stromannen en valse facturen en andersoortige bescheiden. Dit alles om het systeem van de heffing van de omzetbelasting te misbruiken. Dit handelen vond plaats in het verband van een criminele organisatie.

Verdachte heeft in dat geheel een leidende rol gespeeld, waarbij op slinkse wijze gebruik is gemaakt van diverse buitenlandse plofbedrijven waardoor de uit Duitsland afkomstige auto’s uit het zicht verdwenen van de belastingdienst, omdat het gros van die plofbedrijven geen aangifte deden van onder meer omzetbelasting. De auto’s afkomstig van een Duitse dealer/garage werden ‘geleverd’ aan een plofbedrijf waarna ze vervolgens door het plofbedrijf als margeauto werden doorgeleverd aan de bedrijven van verdachte. Ogenschijnlijk werd getracht om te doen voorkomen dat het hier om marge auto’s draaide en niet om auto’s waarvan de BTW hier te lande volledig diende te worden afgedragen. De in feite intracommunautaire verwervingen werden niet/niet volledig of op onjuiste wijze opgegeven. Door deze wijze van werken werd zwarte winst gemaakt en wordt de (internationale) markt van de autohandel ontwricht omdat er sprake is van oneerlijke concurrentie.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^