Rechtbank verklaart de meervoudige economische kamer onbevoegd tot kennisneming van het tenlastegelegde

Rechtbank 's-Hertogenbosch 1 oktober 2012, LJN BX9950 Aan verdachte is primair valsheid in geschrifte (art. 225 lid 2 Sr) en subsidiair een overtreding op grond van art. 16 Besluit bodemkwaliteit (zijnde een economisch delict) ten laste gelegd.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de meervoudige economische kamer niet bevoegd is kennis te nemen van het ten laste gelegde. Het betreft immers geen cumulatieve tenlastelegging, maar een alternatieve. "Het primair ten laste gelegde bepaalt het forum waar de zaak aanhangig dient te worden gemaakt. In dit geval wordt verdachte onder primair valsheid in geschrifte verweten, zodat de zaak bij de commune strafkamer van de rechtbank moet worden aangebracht."

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie meent dat de meervoudige economische kamer bevoegd is kennis te nemen van het ten laste gelegde: "Bij een cumulatieve tenlastelegging met daarop zowel commune als economische delicten is zowel de economische als de commune strafkamer van de rechtbank bevoegd. Naar analogie geredeneerd zou dat ook bij een alternatieve tenlastelegging het geval kunnen zijn, zodat de economische kamer van rechtbank ook in dit geval bevoegd is."

Beoordeling rechtbank

De rechtbank gaat met de verdediging mee: nu er primair een commuun delict en subsidiair een economisch delict ten laste is gelegd, is niet de meervoudige economische kamer, maar de commune strafkamer van de rechtbank bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen.

"Het betreft in deze strafzaak een alternatieve tenlastelegging en niet een cumulatieve tenlastelegging. Uit de wet, de wetsgeschiedenis en uit de jurisprudentie volgt dat het primair ten laste gelegde bepaalt welk forum van de rechtbank bevoegd is van de tenlastelegging kennis te nemen."

 

Klik hier voor de volledige uitspraak.

 

 

Print Friendly and PDF ^