Rb veroordeelt verdachte wegens het doen van valse belastingaangiftes als leidinggevende van een B.V. Geen oplegging straf vanwege gemiddelde levensverwachting van een jaar.

Rechtbank Overijssel 18 december 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:3344

Verdachte heeft middels zijn vennootschap waar hij bestuurder van was twee jaar lang opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting gedaan. Hij deed dit door geen of een te laag belastbaar bedrag op te geven en door een te hoog bedrag aan voorbelasting te claimen. Dit heeft er toe geleid dat de Belastingdienst in totaal een bedrag van ongeveer € 730.460,= aan omzetbelasting is misgelopen. Door het indienen van onjuiste belastingaangiften heeft verdachte het vertrouwen beschaamd dat de Belastingdienst stelt in ondernemers op het moment dat zij aangifte doen.

Verdachte heeft er blijk van gegeven het laakbare van zijn handelen niet echt in te willen zien door zijn rol in het gebeuren te bagatelliseren en voor de door hem gepleegde feiten telkens een rechtvaardigingsgrond te zoeken.

De rechtbank is van oordeel dat normaliter niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die een vrijheidsbeneming met zich brengt. Zij heeft daarbij rekening gehouden met:

  • de oriëntatiepunten voor straftoemeting, zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht, die in geval van een benadelingsbedrag dat ligt tussen € 500.000 en € 1.000.000,= een onvoorwaardelijke gevangenisstraf vermelden van 18 tot 24 maanden;
  • de ernst van de bewezen verklaarde feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;
  • het stelselmatige karakter van de bewezenverklaarde feiten.

De rechtbank zal echter bij haar strafoplegging rekening houden met de door verdachte geschetste persoonlijke omstandigheden, zoals die worden gestaafd middels een door hem overgelegde brief van zijn behandelend oncoloog. De rechtbank leidt uit deze brief af dat verdachte onder behandeling is in verband met prostaatkanker en dat zijn levensverwachting gemiddeld een jaar is.

De rechtbank zal enkel om die reden geen straf of maatregel aan verdachte opleggen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^