Raad van State volgt Europees Hof: off spec stookolie is geen afvalstof

In de uitspraak van 2 april 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uitgesproken over de vraag of stookolie die niet aan de afgesproken specificaties voldoet (off spec is), kwalificeert als een afvalstof. Volgens de Raad van State is dat niet het geval indien de partij stookolie wordt teruggegeven aan de leverancier tegen terugbetaling van de aankoopprijs. De Raad van State volgt met deze uitspraak het arrest van het Europese Hof van Justitie in de Shell-zaak. Voorts geeft de Raad van State een nadere uitwerking van dat arrest. Daarmee wordt voor de Nederlandse (bunkerolie)praktijk weer wat meer duidelijkheid geboden.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^