'Privacy en derdenonderzoek: een gespannen verhouding'

In deze bijdrage wordt betoogd dat het EHRM een aanzienlijk groter belang toekent aan wettelijke waarborgen bij een inbreuk op privacy bij derdenonderzoek door de belastingdienst, dan de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De waarborging van privacy staat al langere tijd onder druk door terreurbestrijding, decentralisatie van publieke taken en de toenemende digitalisering. Met het derdenonderzoek van artikel 53 AWR kan de inspecteur vaak sneller en effectiever inlichtingen inwinnen. De vraag is of dit onderzoek rechtmatig is in het licht van artikel 8 EVRM. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^