Politieonderzoek in open bronnen op internet

Onderzoek in open bronnen op internet is een interessante methode voor de politie om laagdrempelig gegevens te verzamelen. Maar publiek toegankelijke gegevens zijn niet volledig vrij te onderzoeken: ook op internet gelden bepaalde juridische beperkingen. Dit artikel onderzoekt de strafvorderlijke aspecten van politieel open- brononderzoek: welke wettelijke basis is hiervoor bruikbaar? En hoe zit het met buitenlandse bronnen? De conclusie is dat openbrononderzoek al snel verder gaat dan wat artikel 2 Politiewet 1993 toestaat en dat opsporingsambtenaren dan een bevel van de officier van justitie voor stelselmatige observatie of informatie- inwinning nodig hebben, evenals goedgekeurde technische hulpmiddelen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^