Politie start onderzoek cybercrime MKB

Hoe kan cybercrime voor bedrijven worden teruggedrongen en wat betekent dit voor het beleid van de politie? Een onderzoek onder het midden- en kleinbedrijf (MKB) moet dat uitwijzen.

In welke mate zijn bedrijven actief op internet en komen zij daardoor in aanraking met cybercrime. En wat doen bedrijven als ze slachtoffer worden van deze vorm van criminaliteit? Doen ze daarvan dan ook aangifte bij de politie en hoe verloopt dat contact? Vandaag start de politie hiervoor een onderzoek onder het midden- en kleinbedrijf.

Aanpak cybercrime

Met het onderzoek wil de politie inzicht krijgen in hoeverre bedrijven actief zijn op het internet (website en/of webshop), welke beschermende maatregelen zij zelf treffen, en in welke mate zij slachtoffer zijn (geworden) van cybercrime. Op basis van het onderzoek kan de politie haar beleid voor cybercrime dan verder aanscherpen.

Online onderzoek

Binnenkort kunnen ondernemers een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan het onderzoek rond cybercrime. Het gaat om een online onderzoek waarvoor een vragenlijst ingevuld moet worden. Het onderzoek wordt verzorgd door het Programma Aanpak Cybercrime, samen met het lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool en de Politieacademie. De brief komt uit naam van Patricia Zorko, aandachtsgebiedhouder Digitalisering en Cybercrime.

Bron: Politie.nl

Print Friendly and PDF ^