Belastingafdracht multinationals moet transparanter

Om belastingfraude te voorkomen moet er helderheid zijn over de belastingafdracht van multinationals in elk land, vindt de Kamer. Ook volgens staatssecretaris Weekers (Financiën) is veel informatie-uitwisseling en samenwerking geboden.

Met de zogeheten "offshore leaks" onthulden journalisten recentelijk hoe multinationals en particulieren de fiscus in eigen land ontvluchten door geld te stallen in belastingparadijzen. Heeft de staatssecretaris de lijst met mogelijke belastingfraudeurs inmiddels onderzocht?, vragen CDA, PVV, PvdA en D66. De Belastingdienst is opgedragen om belastingfraudeurs op te sporen, antwoordt Weekers. Het gaat niet om een lijst, maar om de boekhouding van enkele trustkantoren tot 2010. Die kan alleen ontsloten worden door experts, aldus de staatssecretaris. "Ik hoop uiteraard dat er wel wat te halen valt, maar ik verwacht geen grote vissen op korte termijn".

Uitwisseling belastinggegevens tussen landen nodig

Om belastingontwijking in belastingparadijzen te bestrijden moet er internationaal worden samengewerkt, vindt de Kamer. Ook moeten internationale belastinggegevens transparant zijn. Binnen de EU en de OESO wordt buitengewoon goed samengewerkt, antwoordt Weekers. Nederland heeft hierbij volgens hem een voortrekkersrol. Landen moeten elkaar rapporteren over de winst van bedrijven in hun land, vinden Merkies (SP) en Groot (PvdA). In volle openbaarheid, voegt Klaver (GroenLinks) toe. De staatssecretaris erkent het belang van inzicht in belastinggegevens, maar Nederland moet volgens hem niet het enige land zijn dat bedrijven vraagt om belastinggegevens.

Er moet een openbaar aandeelhoudersregister komen

Bij de opsporing van belastingfraude blijkt het moeilijk om te achterhalen welke personen schuilgaan achter een bedrijf. Groot pleit voor een openbaar aandeelhoudersregister om duidelijk te maken welke aandeelhouders erbij betrokken zijn. Zijn oproep vindt bijval bij een Kamermeerderheid. Het register moet niet alleen door de Belastingdienst kunnen worden ingezien, maar gewoon openbaar zijn, bepleit Omtzigt (CDA). Weekers is een groot voorstander van een openbaar aandeelhoudersregister. Het moet te raadplegen zijn door de Belastingdienst en de FIOD. Of anderen er inzage in moeten krijgen, vindt Weekers van secundair belang, maar ertegen is hij niet.

CDA wil belastingontduiking door overheidsbedrijven aanpakken

De NS least treinen vanuit Ierland, maar betaalt daarover in Nederland geen belasting. Wanneer komt er een lijst met overheidsbedrijven die op een dergelijke wijze opereren?, vraagt Omtzigt. De Belastingdienst treedt op tegen constructies die niet toelaatbaar zijn, antwoordt Weekers. Staatsdeelnemingen moeten de "grenzen niet opzoeken", vindt hij. Hoeveel geld Nederland misloopt door dit soort constructies, kan hij niet zeggen.

Vragen over de rol van Nederlandse banken

ING, ABN AMRO en Rabobank worden ook genoemd in de offshore leaks. Zij bleken voor klanten bedrijven te hebben opgezet en leverden personen bedoeld om de werkelijke eigenaren van een firma te verhullen. Waarom staat bankpersoneel ingeschreven bij zulke bedrijven?, vragen Klaver en Koolmees (D66). Maar volgens Weekers is dit nog niet gebleken. Klaver wil ook weten of banken voldoen aan hun plicht om witwaspraktijken te melden. Hoe vaak banken iets melden, heb ik niet paraat, zegt Weekers. Hij zegt toe dat hij er in een brief of een rapportage aan de Kamer op zal terugkomen.

De Kamer stemt op 25 juni over de motie die bij dit debat is ingediend.

Bron: Tweede Kamer

Print Friendly and PDF ^