Penningmeester kerk-gemeente veroordeeld voor verduistering

Gerechtshof Arnhem 8 oktober 2012, LJN BX9457 Het gerechtshof heeft verdachte, de penningmeester van een kerk-gemeente, gisteren veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een onvoorwaardelijke taakstraf van 160 uren.

Verdachte heeft gedurende een aantal jaren gelden van de kerk-gemeente, die hij uit hoofde van zijn functie van penningmeester beheerde, zonder toestemming of machtiging van het bestuur overgeschreven op zijn eigen rekeningen dan wel met de betaalpas van de kerkgemeente betalingen verricht voor privédoeleinden. Dat verdachte nadien geldbedragen heeft teruggestort doet aan de bewezenverklaring van de tenlastegelegde verduistering niet af, aldus het hof.

Bij de strafoplegging heeft het hof rekening gehouden met de ouderdom van de feiten, het tijdsverloop en de deels andere bewezenverklaring op grond waarvan het hof tot een lagere straf komt dan door de rechtbank is opgelegd en door de advocaat-generaal is gevorderd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^