Opzet en schuldverweren in het strafrecht (SDU Juridische Opleidingen)

Donderdag 6 December 2012 De laatste jaren heeft de Hoge Raad veel belangrijke arresten op het gebied van opzet en schuld gewezen. Het gaat daarbij niet alleen om inhoudelijke arresten zoals de Hiv-zaken, maar ook om arresten die de motiveringseisen voor de feitenrechter scherpstellen. In de literatuur bestaat grote verdeeldheid over de vraag hoe deze arresten geïnterpreteerd moeten worden.

Deze masterclass staat stil bij relevante jurisprudentie en literatuur met betrekking tot opzet en schuld. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan het begrip ‘aanmerkelijke kans’, de ondergrens van opzet, de ondergrens van de strafrechtelijke aansprakelijkheid (schuld en avas) en motiveringsverplichtingen van de feitenrechter. U krijgt handvatten aangeboden om adequate verweren te voeren en de rechter aan te zetten tot een respons. De verdieping vindt deels plaats aan de hand van afgesloten dossiers, die interactief worden bestudeerd en besproken. Leidraad daarbij is de vraag naar de ruimte in de huidige rechtsontwikkeling voor verweren.

Tijdens de cursus worden inzichten aangereikt die niet te vinden zijn in de reguliere handboeken en cursussen over opzet en schuld. Niet alleen worden de laatste arresten behandeld, maar er worden ook nieuwe mogelijkheden voor de verdediging aangereikt die in de huidige rechtspraktijk (te) weinig worden geëxploreerd.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^