Wat kunnen we voor wat betreft de organisatie van het strafproces leren van Apple?

Steve Jobs, de grote man achter het computerbedrijf Apple, was gebiologeerd door schoonheid, eenvoud, integratie van software en, hardware en het in eigen hand houden van de verkoopbaarheid van het product. Hoe kunnen deze principes inspiratie opleveren voor de organisatie van het strafproces? Lees het nu op Ivoren Toga.  

 

Print Friendly and PDF ^