Strafrechtketen centraal in begrotingsbehandeling

Hoe zorgen we voor een goed functionerende strafrechtketen? Moet de nadruk liggen op repressie of op preventie? In de eerste termijn van de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie stellen de woordvoerders vragen aan minister Opstelten en staatssecretaris Teeven. Het regeerakkoord moet zorgen voor een efficiënte en effectieve strafrechtketen, benadrukken Van der Steur (VVD) en Marcouch (PvdA), zodat de pakkans stijgt en de recidive daalt. Dat wordt lastig aangezien er geen extra geld voor komt, reageert Van Tongeren (GroenLinks). Vanaf 2014 zijn er bovendien forse bezuinigingen, stellen De Wit (SP) en Helder (PVV) vast. Er is te weinig capaciteit voor het grote aantal prioriteiten, aldus Berndsen (D66). Krol (50PLUS) noemt een probleem dat zeker prioriteit moet krijgen: geweld tegen ouderen. Marcouch en Segers (ChristenUnie) sluiten zich aan bij het pleidooi van Kooiman (SP) voor een goede resocialisatie van (ex-)gevangenen.

Bezuiniging gevangenissen 

Zorgen de bezuinigingen op het gevangeniswezen er inderdaad voor dat gevangenen vaker thuis hun straf mogen uitzitten met een enkelband? "Veroordeelden profiteren dan van de bezuinigingen", stelt Helder vast. Zij heeft een alternatief plan: beperk de luxe voor gevangenen. Kooiman wil voorkomen dat het personeel de dupe wordt van het sluiten van gevangenissen. Neem de ontstane onrust serieus, vragen Marcouch, Oskam (CDA) en Schouw (D66), en houd rekening met de belangen van krimpregio's, waar de werkgelegenheid schaars is.

Hoger beroep 

In eerste aanleg veroordeelden worden niet meer vrijgelaten in afwachting van hun hoger beroep. Van der Steur en Recourt (PvdA) zijn het helemaal eens met dit voorstel uit het regeerakkoord: nu lopen 15.000 veroordeelden onterecht vrij rond. Maar De Wit ziet er niets in, omdat het ingaat tegen het principe dat een verdachte onschuldig is tot hij onherroepelijk is veroordeeld. Het leidt tot "verwoeste mensenlevens", stelt Van Tongeren: 12% wordt in hoger beroep vrijgesproken. Helder beschouwt het als een "afweging van belangen".

Mediation 

Kan mediation een belangrijkere rol gaan spelen in het recht? Recourt wijst op de positieve ervaringen die zijn opgedaan in het strafrecht, zeker als dader en slachtoffer elkaar kennen. Volgens hem kan mediaton het slachtoffer helpen bij de verwerking. Bovendien wordt de dader geconfronteerd met de gevolgen van zijn gedrag. Van Oosten (VVD) ziet een grotere rol weggelegd voor mediation bij (dreigende) conflicten tussen overheid en burgers, zodat lange en dure procedures worden voorkomen.

Gekozen politiechefs 

Laat na de invoering van de nationale politie de korpschef en de tien regiochefs democratisch verkiezen. Bontes (PVV) wil burgers meer betrekken bij de organisatie van de politie. Maar Van der Steur en Kooiman vinden het voorstel onvoldoende doordacht: hoeveel gaan die verkiezingen kosten? Een directe verkiezing heeft wel gevolgen voor hetbudgetrecht van de Kamer, stelt Berndsen (D66) vast. In Engeland werkt het nu al goed, antwoordt Bontes, die suggereert dat een combinatie met andere verkiezingen de kosten beperkt. Oskam wijst erop dat de opkomst bij die Britse verkiezingen heel laag was.

Migratie en asiel 

"Een restrictief maar rechtvaardig immigratiebeleid." VVD'er Azmani verdedigt de afspraken in het regeerakkoord, inclusief het kinderpardon. Recourt en Voordewind (ChristenUnie) zijn blij dat dit er komt. Dat pardon beloont het illegaal laten opgroeien van kinderen in Nederland en het negeren van de vertrekplicht, stelt Fritsma (PVV). Maar Gesthuizen (SP) dringt juist aan op het snel uitwerken van het kinderpardon, zodat de betrokkenen zekerheid krijgen. Van Tongeren en Schouw zijn tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Het streven van het kabinet naar snellere asielprocedures krijgt steun van Van Hijum (CDA) en Van der Staaij (SGP). Segers wil een betere bescherming van de slachtoffers van mensenhandel.

Kansspelen 

Werk de plannen om te komen tot meer legaal aanbod van kansspelen snel uit. Van Oosten wil dat er duidelijkheid komt over hoe de voorstellen uit het regeerakkoord worden ingevuld. Maar Segers en Van der Staaij zien het gevaar van meer gokverslaving. Daarbij sluit Kooiman zich aan. Zij wijst er bovendien op dat er minder geld is voor behandeling van verslavingen door de bezuiniging op de ggz.

Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie reageren vandaag op de inbreng van de Kamer.

 

Bron: Tweede Kamer

Print Friendly and PDF ^