Oplichting van een vennootschap voor pensioen- en levensverzekeringen door een werknemer van die vennootschap en een mededader

Rechtbank Gelderland 24 april 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:2694

Verdachte was gedurende de periode 7 juli 2000 tot en met 12 april 2007 werkzaam bij een vennootschap voor pensioen- en levensverzekeringen (benadeelde 1) in Apeldoorn. De bedrijven ‘Overijsselse Ontwikkelingsmaat- schappij’ (benadeelde 2), (benadeelde 3) en (benadeelde 4) hadden contracten bij benadeelde 1. Verdachte heeft gedurende deze periode medeverdachte verzocht om bij girorekeningen te openen op naam van niet bestaande bedrijven met de namen benadeelde 2, benadeelde 3 en benadeelde 4. Deze namen kwamen sterk overeen met de namen van echte klanten bij benadeelde 1. Verdachte heeft de bankrekeningnummers van de echte klanten van benadeelde 1 in het computersysteem van benadeelde 1 veranderd in de bankrekeningnummers, horende bij de (mede) door hem bij de geopende rekeningen. Vervolgens heeft hij in de administratie van benadeelde 1 aanspraken op pensioenen van deelnemers van de echte klanten afgeboekt, waardoor afkoopsommen vrij kwamen en heeft hij overrente en pensioengelden op de door hem ingevoerde rekeningnummers laten uitkeren. Om de overrente en pensioengelden door de financiële afdeling uit te laten keren, deed verdachte aan die afdeling daartoe een verzoek, middels door verdachte opgestelde handvaststellingen. Door deze handelingen werden geldbedragen toebehorende aan benadeelde 1 overgeboekt op de door verdachte en medeverdachte geopende rekeningen bij de bank.

Verdachte heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan het medeplegen van oplichting en het medeplegen van witwassen.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk.

De medeverdachte wordt veroordeelt tot een voorwaardelijke gevangenis- straf voor de duur van 6 maanden (Rechtbank Gelderland 24 april 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:2696).

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^