Opleggen bestuurlijke boete na eerder afwijzen verzoek om handhaving in strijd met ne bis in idem

Rechtbank Rotterdam 20 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:7139

Bestuurlijke boete wegens overtreding van artikel 7.2 lid 1 Telecommunicatiewet. Naar het oordeel van de rechtbank heeft ACM met de wijze van besluitvorming miskent dat de onderhavige boeteoplegging plaatsheeft in het kader van een verzoek om handhaving door derden en dat reeds onheroepelijk is beslist om ter zake van een deel van de gedragingen geen boete op te leggen. Dit levert strijd op met ne bis in idem en met een volledige heroverweging. De rechtbank vernietigt de boeteoplegging. De uitspraak is onherroepelijk.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^