Onlineplatformen: marktplaats voor fiscale fraude?

De hoge versnelling waarmee de ontwikkelingen in de wereld van e-commerce gepaard gaan, roept de vraag op of fiscale risico’s zich in hetzelfde tempo manifesteren. De auteurs concluderen dat de huidige wettelijke EU-maatregelen slechts een deel van de fiscale risico’s blijken af te dekken. Belastingdiensten zullen moeten gaan samenwerken met onlineplatformen om de fiscale e-commercerisico’s adequaat te handhaven. Onlineplatformen spelen immers een cruciale rol in e-commerce en kunnen (ongewild) een broedplaats voor fiscale fraude vormen, als zij zich niet actief opwerpen als poortwachter voor het tegengaan van non-compliance.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^