Ongebruikelijke transactie al melden bij vermoeden

College van Beroep voor het bedrijfsleven 13 september 2016, ECLI:NL:CBB:2016:305

Elke ongebruikelijke transactie, waarvan je vermoedt dat die verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering, moet worden gemeld. Je moet dus niet alleen melden als er concrete aanwijzingen bestaan voor witwassen of terrorismefinanciering.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^