Onderzoek Everest: Verweer omtrent stemherkenning en toewijzing telefoonnummer aan verdachte en toewijzing OVC-gesprekken aan verdachte

Rechtbank Noord-Holland 14 november 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:10963

Verweer omtrent stemherkenning en toewijzing telefoonnummer aan verdachte en toewijzing OVC-gesprekken aan verdachte. De rechtbank heeft geconcludeerd, dat de onder verdachte aangetroffen telefoon met het telefoonnummer -3188 aan hem toebehoort en dat de daarmee gevoerde gesprekken aan hem kunnen worden toegeschreven. Beroep op Vidgen-jurisprudentie kan niet slagen. Uit de redengevende feiten en omstandigheden blijkt dat de bewezenverklaring van de invoer van cocaïne jegens verdachte niet uitsluitend stoelt op de getuigenverklaring van een medeverdachte bij de KMar, zodat geen sprake is van een situatie waarin de ‘Vidgen’-jurisprudentie opgang doet.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^