Onderbewindstelling van veehouder

Rechtbank Den Haag 28 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:5046 Bij vonnis van de Rechtbank Den Haag is verdachte veroordeeld ter zake van, onder meer, opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 96 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, meermalen gepleegd. Tevens volgt uit dat vonnis dat de verboden toestand voortduurt en dat verdachte, hoewel hem daartoe ampele mogelijkheden zijn geboden, in gebreke blijft daaraan (vrijwillig) een einde te maken.

De rechtbank overweegt dat derhalve tegen verdachte ernstige bezwaren zijn gerezen en tevens de belangen welke door het vermoedelijk overtreden voorschrift worden beschermd een onmiddellijk ingrijpen vereisen.

De rechtbank zal daarom ambtshalve als voorlopige maatregel bevelen de onderbewindstelling van de onderneming van de verdachte waarin het economische delict wordt vermoed te zijn begaan.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^