OM niet-ontvankelijk vanwege dagvaardring verdachte terwijl de toepasselijke richtlijn het uitvaardigen van een strafbeschikking voorschreef

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:10292

De economische politierechter heeft het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard omdat, kort gezegd, het bestaan van recidive zoals in de richtlijn wordt vereist om over te gaan tot dagvaarding, niet vast is komen te staan. Het openbaar ministerie heeft tegen dit vonnis appel ingesteld en daarbij stukken overgelegd waaruit blijkt dat aan verdachte eerder strafbeschikkingen zijn uitgevaardigd ter zake van overbelading.

Ter zitting van het hof heeft de raadsman aangevoerd dat de recidiveregeling, waarbij gedagvaard kan worden bij recidive van meer dan 3 keer, alleen van toepassing is op overtredingen van de categorieën 4 t/m 7. De overtredingen waar het openbaar ministerie in de schriftuur naar verwijst betreffen echter overtredingen van categorie 3. Het openbaar ministerie is in strijd met de richtlijn tot dagvaarding overgegaan en dient niet-ontvankelijk verklaard te worden.

De advocaat-generaal heeft ter zitting geconstateerd dat er inderdaad in strijd met de richtlijn is gedagvaard en heeft verzocht om het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren.

Het hof gaat ervan uit dat het om een administratieve vergissing in de verwerking van de zaak bij het openbaar ministerie gaat. Het hof begrijpt de rechtspraak van de Hoge Raad aldus dat uitgangspunt is dat indien het openbaar ministerie in strijd met de toepasselijke richtlijn is overgegaan tot dagvaarding dit niet zonder meer hoeft te leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging maar dat alleen de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat dit gevolg achterwege blijft (onder meer HR 13 juni 2017,ECLI:NL:HR:2017:1083). In het onderhavige geval heeft de advocaat-generaal echter niet dergelijke omstandigheden aangevoerd en zich daarentegen juist aangesloten bij het standpunt van de raadsman dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard dient te worden. Het hof zal het openbaar ministerie daarom niet-ontvankelijk verklaren in de vervolging.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^