OM eist half miljoen boete tegen BP Angola vanwege illegale overbrenging afvalstoffen

Het Openbaar Ministerie heeft op 21 september  in de rechtbank in Rotterdam boetes tot 500.000 euro geëist  tegen BP Angola (block 18) en het bedrijf International Slop Disposal (ISD). BP Angola heeft volgens het OM in strijd met de Europese regels (EVOA) afval overgebracht van Angola naar de haven van Rotterdam. ISD heeft het afval vervolgens met valse documenten naar een verwerker gebracht. De directeur en werknemer van ISD hoorden werkstraffen tot 240 uur tegen zich eisen.

Het strafrechtelijk onderzoek is uitgevoerd door de Zeehavenpolitie. Een boorplatform van BP voor de kust van Angola bleef zitten met 30.000 liter boorwater (produced water), omdat ze het water niet zodanig konden reinigen dat ze het konden lozen in zee of terugpompen in de bodem. Het platform van BP liet het afvalwater afvoeren door een zeeschip. Het water had een hoog zoutgehalte en daarom werd het gemengd met chemicalien om het te neutraliseren. Het water werd vervolgens naar de haven van Rotterdam overgebracht. De overbrenging is volgens het OM in strijd met het invoerverbod uit de EVOA. Angola is een van de landen die het verdrag van Bazel niet heeft ondertekend en daarom mogen afvalstoffen uit dat land niet geïmporteerd worden. De stof werd in de haven ingenomen door ISD en vervolgens aangeboden aan een verwerker. Aangezien de opslagcapaciteit aan de wal niet toereikend was, werd er voor gekozen om schepen voor de opslag te huren. Het afvalwater werdgetransporteerd met een misleidende omschrijving op de documenten.

De officier van justitie noemt het ernstige feiten: “Afval moet te volgen zijn van begin tot einde, zodat zicht gehouden kan worden op een verantwoorde verwerking.” Een juiste wijze van verwerking van afval staat of valt met naleving van administratieve verplichtingen (EVOA, begeleidingsformulieren) die inzichtelijk maken wat er met het afval gebeurt. Zonder deze transparantie is de kans groot dat afval belandt waar we dat niet willen uit het oogpunt van gezondheid, milieu en eerlijke concurrentie. “BP is een grote speler in de wereld van de oliewinning. Van een dergelijk bedrijf mag grondig onderzoek verwacht worden naar de juiste manier van transporteren en verwerken afval” zei de officier op zitting: “Een multinational moet alles op alles te zetten om zorgvuldig volgens de internationale, regionale en nationale regelingen te handelen. Dat betekent voor alles: overleg met betrokken autoriteiten. Transparantie vooraf. En dat hebben ze niet gedaan”. Mede daarom vindt het OM een boete van 500.000 euro passend voor BP Angola. Tegen ISD eiste de officier 250.000 euro boete: “ISD is een belangrijke schakel in de afvalketen en zij hebben ook een grote verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid om op elk moment toezicht en controle mogelijk te maken. Dus voortdurend transparant zijn. ISD was hier allesbehalve transparant. Er was geen overleg voorafgaand aan import, er was sprake van verhullende omschrijvingen bij de inzameling en het niet volgen van de inzamelvergunning. Keer op keer wordt het systeem van toezicht en de controle omzeild. Precies de houding die de wetgever niet wil zien in de afvalbranche.” De directeur van het bedrijf hoorde een werkstraf van 240 uur tegen zich eisen en de werknemer een werkstraf van 100 uur. Op zitting is ook een ontnemingsvordering tegen ISD aangekondigd.

Bron: OM

 

 

Print Friendly and PDF ^