Noot over de inbeslagname van smartphones & de vermeende inbreuk op artikel 8 EVRM

Het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 22 april 2015 is van belang, omdat met het arrest voor het eerst een bijzondere status wordt toegekend aan een smartphone. Volgens het gerechtshof brengt het analyseren van de gegevens op een smartphone een ernstige privacyschending met zich mee, omdat “niet alleen toegang wordt verkregen tot verkeersgegevens, maar ook tot de inhoud van communicatie en privé-informatie van de gebruiker van de smartphone”. Daarmee zou de regeling tot inbeslagname van een voorwerp door een opsporingsambtenaar van art. 94 Sv niet voldoende kenbaar en voorzien zijn, aldus het hof.

Bij dit arrest schreef J.J. Oerlemans een noot die onlangs verscheen in Computerrecht.

Print Friendly and PDF ^