Ars Aequi december 2012

OPINIE

Redactioneel Faked in China Frederike Ahlers & Marishka Neekilappillai

Amuse Het reservaat van de pacht Lodewijk Valk

Kiesstelsels en coalitievorming Michou Camps & Wytze van der Woude

LITERATUUR

Achter de schermen. Over oude en nieuwe vormen van naming & shaming Marc Schuilenburg

Over de invloed van het Zwitserse zakenrecht op het Ontwerp Meijers en Boek 5 BW. Een eerbetoon aan het honderdjarige Zwitserse Burgerlijk Wetboek Jelle Jansen

VERDIEPING

Het belang van individuele mensenplichten Eric Boot

ANNOTATIES & WETGEVING

Straffeloos schimpen in de Staten Prof.mr R.J.B. Schutgens Hoge Raad 17 juni 2011, LJN: BQ2302, NJ 2011, 450, AB 2012, 78 933

Opvolgend werkgeverschap Prof.mr. W.H.A.C.M. Bouwens Hoge Raad 11 mei 2012, LJN: BV9603, JAR 2012/150 (Van Tuinen/Taxicen- trale Wolters)

Nieuwe wetgeving Van WOTS naar WETS: de overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen Jacob Struyker Boudier

Wet College voor de rechten van de mens Coen van Reeken

RODE DRAAD ‘20 JAAR NIEUW BW’

Twintig jaar nieuw BW Wouter Snijders

LITERATUUR

Proefschrift Het discours van de rechterlijke afweging. Over de oorsprong en de betekenissen van ‘afweging’ in de grondrechtenjurisprudentie Jacco Bomhoff

Proefschrift Taking Behaviour Seriously: Regulating European Contract Law Gary Low

Boekbespreking Een eigen blik op de eerste aanleg Wemmeke Wisman

Boekaankondiging

Nieuwe boeken

Onderbelicht Draagmoederschap en IPR Katharina Boele-Woelki

Column Mr Common Law: Tony Weir Ewoud Hondius

Column Ik ben er, dus ik ben strafbaar Wouter Veraart

Nieuws & agenda

Colofon

Print Friendly and PDF ^