Nijmegenaar vrijgesproken van verduistering in dienstbetrekking

Rechtbank Gelderland 17 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:5916

Een 54-jarige man uit Nijmegen is vrijgesproken van verduistering in dienstbetrekking. De man werd er van verdacht dat hij in zijn functie als directeur geld van het bedrijf heeft toegeëigend. Zo zou hij volgens de andere 2 aandeelhouders onder meer geld van het bedrijf hebben gebruikt voor het doen van privé-uitgaven.

De rechtbank kan op basis van het dossier niet uitsluiten dat er tussen de directeur en de overige 2 aandeelhouders afspraken zijn gemaakt over kosten die hij naast zijn salaris kon declareren. De rechtbank kan daardoor niet vaststellen of de man geld van het bedrijf tegen de gemaakte afspraken in heeft beheerd of voor andere doeleinden heeft gebruikt.

Aannemelijke verklaringen

Voor de uitgaven die de Nijmegenaar deed, heeft hij op zitting uitgebreide en aannemelijke verklaringen afgelegd. Daarnaast heeft hij aangegeven dat de fysieke boekhouding, die zijn uitgaven verantwoorden, beschikbaar is bij de accountant en inzichtelijk is voor de aandeelhouders. De rechtbank ziet geen reden om te twijfelen dat deze boekhouding er is.

Ongebruikelijke boekhouding

Volgens de rechtbank is er weliswaar sprake van een ongebruikelijke boekhouding, waarbij zakelijke- en privébetalingen door elkaar heen lopen, maar de rechtbank vindt niet dat overtuigend kan worden vastgesteld dat de man de intentie had om zich geld van het bedrijf toe te eigenen.

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

Print Friendly and PDF ^