Nieuwe handhavingsbeleid BFT per 1 januari 2017

Onlangs is het nieuwe handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verschenen in de Staatscourant. Het nieuwe handhavingsbeleid bevat geen wezenlijke aanpassingen. Het beleid met betrekking tot de toezichtterreinen, de werkwijze van onderzoek, de handhavingsinstrumenten en de daarbij horende uitgangspunten zijn vrijwel ongewijzigd gebleven.

Het Handhavingsbeleid geeft inzicht in de uitgangspunten die voor het BFT van belang zijn bij het bepalen van de inzet van handhavingsinstrumenten. Het BFT oefent het toezicht risicogericht en in onafhankelijkheid uit. Het uitgangspunt daarbij is: terughoudend waar het kan en doortastend waar het moet, afhankelijk van de (risico)signalen en omstandigheden van het geval. Het BFT treedt daarbij, door beoordeling van de ernst van de (mogelijke) normschending en de mate van verwijtbaarheid, op passende wijze op.

Sluitstuk van het toezicht is het optreden tegen schendingen van het normenkader door inzet van handhavingsinstrumenten.
 

 

Print Friendly and PDF ^