Ontvankelijkheid burgerlijke rechter bij opleggen alcoholslotprogramma

De Hoge Raad heeft in het arrest van 20 januari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:58) duidelijkheid geschapen over de formele rechtskracht en de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechter ten aanzien van besluiten waarbij een alcoholslotprogramma (ASP-besluit) is opgelegd. 

Bij onherroepelijk geworden besluiten is aan verweerders deelname aan het ASP opgelegd en zijn de rijbewijzen waarover zij op dat moment beschikten, ongeldig verklaard. Vervolgens hebben verweerders niet aan het ASP deelgenomen, hetgeen erin heeft geresulteerd dat zij volgens het CBR gedurende een periode van vijf jaren geen nieuw (“schoon”) rijbewijs kunnen verkrijgen.
Inmiddels heeft zowel de strafkamer van de Hoge Raad (HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:434, NJ 2015/256, iemand die moet deelnemen aan het ASP, kan niet ook nog strafrechtelijk worden vervolgd) als de Afdeling (ABRvS 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:622, AB 2015/160, onverbindendverklaring van art. 17 lid 1 Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011) in negatieve zin over het ASP geoordeeld.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^