Nieuwe EU-richtlijnen voor CITES

In mei 2017 heeft de Europese Commissie (EC) 2 nieuwe CITES-richtlijnen gepubliceerd. Een richtlijn over de handel in ivoor en een richtlijn over de handel in antiek.

Richtlijn over handel in ivoor

De stroperij van olifanten en de illegale handel in ivoor is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Sinds 2011 zijn er jaarlijks 20.000 tot 30.000 gestroopte Afrikaanse olifanten (Loxodonta africana) gerapporteerd. Hierdoor is de populatie Afrikaanse olifanten afgenomen.

Tijdens de 17e Conferentie van de Partijen (CITES CoP17) zijn een aantal nieuwe maatregelen afgesproken. Deze maatregelen moeten de handhaving van de regels tegen olifantstroperij en ivoorhandel versterken en de vraag naar ivoor doen dalen.

Voor de uitvoering van deze afspraken heeft de EC een richtlijn vastgesteld. In deze richtlijn wordt onder andere aandacht besteed aan:

•    Het verbod op commerciële (weder)uitvoer van pre-conventie ruw ivoor.

•    De afgifte van (weder)uitvoervergunningen voor bewerkt ivoor.

•    De afgifte van EU-certificaten voor ivoor.

•    Het aantonen van de legale herkomst van ivoor.

•    Het merken van slagtanden en bewerkt ivoor.

Het CITES-bureau toetst aanvragen voor ruw ivoor en ivoren objecten aan deze richtlijn.

Richtlijn over handel in antiek

De richtlijn over de handel in antiek is gepubliceerd om te zorgen voor een meer uniforme uitvoering van de CITES-regels. CITES hanteert de volgende definitie voor antiek:

Objecten die vóór 3 maart 1947, ter vervaardiging van juwelen, decoratie, kunstvoorwerpen, gebruiksvoorwerpen of muziekinstrumenten in een toestand zijn gebracht die grondig verschilt van hun natuurlijke ruwe staat.

In de richtlijn leest u meer over de voorwaarden waaraan een antiek object moet voldoen. Ook vindt u voorbeelden van objecten die wel of niet binnen de definitie van antiek vallen.

Print Friendly and PDF ^