Nieuwe editie Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving: Omgevingswet Special

Onlangs is editie 2 van 2016 van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) verschenen. Deze editie staat in het teken van de punitieve handhaving van de nieuw te vormen Omgevingswet. De editie bevat de volgende bijdragen:

 

De punitieve handhaving van het omgevingsrecht

Mr. dr. E. Gritter

 

De bestraffende handhaving van de Omgevingswet: bestuurlijke strafbeschikking of bestuurlijke boete?

Prof. mr. B.F. Keulen en Prof. mr. H.E. Bröring

 

Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking?

Mr. P.C. Verloop en Mr. M.A.J. West

 

Voorlopige maatregelen uit het economisch strafrecht in handen van het openbaar bestuur?

Mr. ing. B.F. Algera

 

Van feitgecodeerde naar beleidsgebaseerde bestuurlijke strafbeschikkingen

Mr. drs. P.W.S. Boer

 

Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking?

Als gekozen wordt voor de bestuurlijke strafbeschikking, dan moet de behandeling van het verzet kunnen worden toevertrouwd aan het bestuursorgaan

Mr. B.M. Kocken

 

De sanctionering van wildlife crime

Mr. H.J. van den Noort

 

Trending Topics: Bestuurlijke boetes in de socialezekerheidswetgeving, Achtergrond en stand van zaken

Mr. dr. M.J.A. Duker

 

Noot bij ABRvS 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3138 (Wet Aanscherping)

Mr. dr. R. Stijnen

 

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Print Friendly and PDF ^