Naming en shaming van artsen van de baan

Artsen kunnen opgelucht ademhalen. Publicatie van berispingen en boetes gebeurt niet meer standaard. Als er al publicatie plaatsvindt, zal er meer informatie bijstaan over context. Een ruime Kamermeerderheid stemde in met twee amendementen die de schadelijke gevolgen van het publiceren van tuchtmaatregelen beperken.

Het amendement van CDA en GroenLinks betrof afschaffing van de publicatieplicht van berispingen en geldboetes. De tuchtrechter moet afwegen of publicatie functioneel is. Dit amendement werd met grote steun aangenomen.

Publieke schandpaal

De achterliggende gedachte is dat berispingen en geldboetes geen beroepsbeperkende maatregelen zijn. De tuchtrechter acht in dat geval de arts dus nog heel goed in staat om zijn vak in de volle breedte uit te oefenen.

Artsen ervaren tuchtrechtelijke procedures sowieso al als zeer belastend, zo blijkt uit een recent Nivel-onderzoek naar de impact van tuchtrechtelijke procedures. Openbaarmaking in media is dan nog eens een extra stressfactor. Want waar rook is is vuur, denken patiënten al snel. Openbaarmaking van opgelegde maatregelen als berispingen en boetes is zeer ingrijpend voor de arts, en ook voor zijn naasten. De openbaarmaking heeft veel weg van een publieke schandpaal, die bij de overgrote meerderheid tot vragen leidt van vrienden, kennissen en vreemden.

Reactie KNMG

Beroepsvereniging KNMG heeft zich van al vanaf het begin fel verzet tegen het openbaar maken. Volgens de artsenvereniging leidt openbaarmaking tot onnodige stigmatisering en reputatieschade. En artsen kunnen zich vanwege hun beroepsgeheim niet verweren. KNMG-voorzitter René Héman stelt: “Het publiceren van élke tuchtmaatregel is daarom disproportioneel en leidt tot naming en shaming zonder goede reden. Daarom is het goed dat deze weging nu aan de tuchtrechter is, net als in het advocatentuchtrecht.”

Meer contextinformatie voor patiënt

Publicatie is dus nog wel steeds mogelijk. Dan is nog de vraag op welke wijze. Naar aanleiding van een amendement van VVD en SP en een motie van CDA en GroenLinks gaat minister Bruins concreet bekijken hoe publicaties te voorzien van ‘een korte begrijpelijke toelichting waarom een bepaalde maatregel is opgelegd’. Hij doet dit  in overleg met beroeps- en patiëntenorganisaties.

Bron: Zorg in de praktijk

 

 

Print Friendly and PDF ^