Eis: gevangenisstraffen van 5 jaar voor btw-fraude met fictieve handel in CO₂-emissierechten

Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen van vijf jaar en boetes van 1.000.000 euro geëist tegen twee hoofdverdachten van een grensoverschrijdende btw-fraude met CO₂-emissierechten. Het OM verwijt het tweetal het vormen van een criminele organisatie met als doel belastingfraude, oplichting, valsheid in geschrift en het witwassen van de inkomsten. “De handel in CO₂-emissierechten was een gecreëerde schijnwerkelijkheid enkel en alleen om btw te incasseren” aldus de officier van justitie.

Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de organisatie vanuit Dubai werkte. De organisatie fraudeerde vermoedelijk tussen 2009 en 2010 met CO₂-emissierechten in zeven EU-staten. De FIOD startte in 2010 een onderzoek naar een Nederlandse tak van een internationale criminele organisatie. De vermoedelijk leidinggevenden van de organisatie zijn een 46-jarige Pakistaan en zijn halfbroer, een 35-jarige Pakistaan, die beiden vermoedelijk verblijven in Dubai. Zij hebben internationaal gesignaleerd gestaan om zich te melden bij de FIOD voor verhoor. Beide hebben dat niet gedaan. “Hiermee is duidelijk dat de verdachten op geen enkele manier verantwoordelijkheid willen nemen voor de door hen gepleegde misdrijven” zei de officier op zitting. Uit het onderzoek blijkt dat de hoofdverdachten met hun bedrijven op papier zaken deden met andere bedrijven van de organisatie in Dubai, Zwitserland, Hong Kong en de zeven EU-staten. De organisatie zou geen of onjuiste aangiften omzetbelasting hebben gedaan voor drie in Nederland gevestigde besloten vennootschappen.

Vermoedelijke werkwijze

Door een van de Nederlandse vennootschappen - de Innovatieve Energy Group (IEG) Netherlands B.V.- werden de emissierechten naar de Climex/APX gebracht, de Nederlandse beurs voor CO₂-emissierechten. De transacties tussen aankoop op een beurs in Europa en verkoop van de emissierechten op de Climex/APX, hadden volgens het OM geen werkelijke economische betekenis: “De tussenliggende overdrachten zouden niet meer hebben ingehouden dan een overgang van het houderschap van de emissierechten. Een overeenkomst van koop-en-verkoop is niet aan de orde: de beschikkingsmacht over de emissierechten blijft de gehele tijd bij het samenwerkingsverband onder leiding van de twee verdachten in Dubai.” Dit maakt de facturenstroom van de transacties tussen de aankoop op een beurs en de verkoop in Amsterdam vals, betoogde de officier op zitting: “Telkens werd met een factuur de suggestie gewekt dat sprake zou zijn van een rechtsgeldige overeenkomst van koop en verkoop in het handelsverkeer, terwijl het in werkelijkheid om een schijntransactie ging om btw-fraude mogelijk te maken.” De organisatie incasseerde de btw bij de verkoop van de CO₂-emissierechten op de Climex-beurs in Amsterdam, terwijl de eerste BV in het Nederlandse deel van de handelsketen (de ‘ploffer’) de btw niet afdroeg. Zo konden ze geld verdienen. De gebruikte bedrijven in de constructie zijn na de fraude leeggehaald en de bestuurders waren katvangers of zijn vertrokken naar het buitenland.

Belastingfraude ondermijnt stelsel

Beide verdachten behoorden volgens het OM tot een crimineel samenwerkingsverband dat onder andere in Nederland werkzaam was. Zij waren de initiatiefnemers en de bestuurders van het samenwerkingsverband: “Aannemelijk is dat het financieel voordeel dat het samenwerkingsverband genereerde, in hoofdzaak aan hen toekwam. Als bestuurders waren zij bevoegd en gehouden om aan de onrechtmatige gedragingen van de onderdelen van het samenwerkingsverband in Nederland een einde te maken. Dat hebben zij kennelijk bewust niet gedaan.” Het handelen door verdachten vindt het OM ernstig: “Verdachten hebben met het samenwerkingsverband stelselmatig en ernstig inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat in het handelsverkeer noodzakelijk is. “Volgens berekeningen van de FIOD hebben de verdachten de Nederlandse schatkist benadeeld voor circa 6,5 miljoen euro in slechts zes weken tijd. Door snel acteren van de Belastingdienst -de staatssecretaris heeft snel na de ontdekking van de fraude de verleggingsregeling ingevoerd- is de schade beperkt gebleven. Het nadeelbedrag in andere landen is vele malen hoger. “Tot de verbeelding spreekt ook de lange periode van voorbereiding: het optuigen van een Ltd in Dubai, het zoeken van vennootschappen, het zoeken van strolieden, het aanvragen van de toelatingen bij de Deense emissieautoriteit, het openen van bankrekeningen en het zoeken en inwerken van uitvoerend personeel” zei de officier op zitting. “Wat het laatste betreft heeft het samenwerkingsverband op meedogenloze wijze misbruik gemaakt van de directeur en de medewerker van een van de vennootschappen, die in ieder geval in de aanvang overtuigd waren van het legitieme karakter van de vennootschap” zei de officier: “Beide verdachten hadden slechts het oog op geldelijk gewin.”

Strafeisen

Dat vindt het OM ernstig en daarom past op deze feiten slechts een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur: “Ik vorder in de zaken van beide verdachten gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar.” De officier eiste ook een boete van 1.000.000 euro voor ieder van de verdachten en gevangenneming: “Als uw rechtbank tot veroordelingen komt is het voor een geloofwaardige strafrechtspleging noodzakelijk om op enig moment te komen tot een executeerbare uitspraak. Dit is slechts mogelijk door beide heren internationaal te signaleren en in dat verband internationaal samen te werken. Daarvoor is een titel nodig, te weten het bevel gevangenneming.”

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^