Milieubeheer - Wie zal dat een zorg zijn?

Het is intussen breed geaccepteerd dat er een paradigmawisseling gaande is in het milieu- en omgevingsrecht. In essentie is sprake van een omkering van het denken en handelen, door uit te gaan van mogelijkheden binnen randvoorwaarden (‘ja, mits’). Er wordt ruimte gezocht voor initiatieven en lokaal maatwerk waarbij tevens belangrijke waarden in de leefomgeving worden geborgd. Het beste bewijs voor de brede acceptatie van deze omkering is de ruime parlementaire instemming met het wetsvoorstel Omgevingswet, maar zij blijkt ook uit de vele conferenties die momenteel worden georganiseerd en uit het enthousiasme voor experimenten die intussen in de praktijk zijn gestart op basis van de stelselwijziging. In dit artikel verkent de auteur de consequenties van de paradigmawisseling in het milieu- en omgevingsrecht voor de bestuursrechtelijke handhaving. Om die verkenning te kunnen maken, gestart wordt met een nadere introductie van de paradigmawisseling, gevolgd door een analyse van betekenis daarvan voor de bestuursrechtelijke handhaving van regels in het milieu- en omgevingsrecht. Dit leidt tot een standpunt over de beginselplicht tot handhaving, die een andere interpretatie verdient in het perspectief van het nieuwe paradigma.

Lees verder:

 

Meer weten over de strafrechtelijke immuniteit van de overheid? Kom dan op vrijdag 1 december 2016 naar het Congres Milieustrafrecht: Trends & Toekomstige Ontwikkelingen.

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

 

Print Friendly and PDF ^