Rechter vraagt Europees Hof duidelijkheid over uitleg van Europese rechtsregel

De vreemdelingenkamer in Middelburg stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen over de uitleg van een Europese richtlijn. Het gaat om de zaak van iemand met de Kroatische nationaliteit. Sinds 2001 woont hij met zijn gezin in Nederland. Zijn asielaanvragen zijn afgewezen omdat hij in verband werd gebracht met etnische zuivering in voormalig Joegoslavië in 1992-1994 door het Bosnische leger. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verklaarde in 2015 de man ongewenst in Nederland. Dit betekent dat hij Nederland moet verlaten. De man vecht dit besluit aan bij de rechter.

Volgens de Europese verblijfsrichtlijn kan een burger van de Europese Unie (zoals iemand met een Kroatisch paspoort) in Nederland ongewenst worden verklaard als zijn gedrag een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving.

De staatssecretaris vindt dat de man Nederland moet verlaten wegens zijn betrokkenheid bij het ernstige misdrijf van etnische zuivering in voormalig Joegoslavië. De Raad van State heeft eerder in zo’n zaak beslist dat het niet nodig is een inschatting te maken van het toekomstig gedrag van de vreemdeling.

De vreemdelingenkamer heeft twijfel of dit de juiste uitleg is van de Europese verblijfsrichtlijn. Is betrokkenheid bij etnische zuivering van ruim 20 jaar geleden voldoende om nu te spreken van een actuele ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving?

Daarom vraagt de vreemdelingenkamer aan het Europese Hof om duidelijkheid over de uitleg van de Europese verblijfsrichtlijn. Na het antwoord van het Hof loopt de procedure bij de vreemdelingenkamer door. Het antwoord van het Hof is ook van belang voor andere zaken.

 

Meer weten over het stellen van prejudiciele vragen? Kom dan op Vrijdag 30 september 2016 naar de Cursus Strafrecht in de (Bermuda) driehoek Luxemburg-Straatsburg-Den Haag: nieuwe verweren en opsporingsmogelijkheden uit Europa.

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

 

 

Print Friendly and PDF ^