Meerjarenplan ILT: toezicht op risicovolle bedrijven

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zet de komende jaren steviger in op het toezicht op risicovolle bedrijven, legionella, taxi en spoor. Deze prioriteiten worden toegevoegd aan het huidige toezichtsprogramma van grootste risico’s van de inspectie. Zo wil de inspectie haar capaciteit specifiek inzetten daar waar het meeste risico of schade kan ontstaan voor de samenleving. Volgend jaar komt er een nieuwe webportal “Mijn ILT” om het bedrijven gemakkelijker te maken een vergunning aan te vragen.

Dit staat in Meerjarenplan 2019 – 2023 (MJP) van de ILT. Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) biedt het plan vandaag aan de Tweede Kamer tegelijkertijd met de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2018.

Met de IBRA, vier nieuwe programma’s en een speciale website voor vergunningverlening geeft de ILT verder invulling aan de organisatiewijziging die de inspectie doorvoert. Inspecteur-generaal Jan van de Bos: “Wij werken in programma’s die gericht zijn op de grootste maatschappelijke risico’s. We passen een doordachte methodiek toe om die grootste risico’s te bepalen. En dat bedrijven voor bepaalde vergunningen alleen bij ons terecht kunnen, legt bij ons extra druk om de vergunning- en dienstverlening eenvoudiger en gebruiksvriendelijk te maken.”

De ILT werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Het aandachtsgebied van de ILT omvat circa 160 onderwerpen. De huidige werkwijze in programma’s komt voort uit de koersverandering die de ILT vorig jaar heeft ingezet. De inspectie wil niet alleen handhaven op naleving van de wet. Door haar toezicht te verbreden, wil zij het dóel achter wet- en regelgeving bereiken en haar toezicht inzetten op de onderwerpen waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn

Het toezicht op de grootste risico’s vanuit de ILT bestaat nu uit elf programma’s over Schiphol, afvalstoffenverwerking, bodem, grond en oppervlaktewater, goederenvervoer, productenlabels, ozonafbrekende en klimaatschadelijke stoffen, emissies en lozingen scheepvaart, risicovolle bedrijven, legionella, taxi en spoor. De programma’s zijn geselecteerd vanuit de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2018.

Documenten

Print Friendly and PDF ^