EU-OSHA publiceert informatiebladen gevaarlijke stoffen

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft als onderdeel van de campagne 'Een gezonde werkplek 2018-2019' twee informatiebladen over gevaarlijke stoffen gepubliceerd, die in verschillende talen beschikbaar zijn.

In het informatieblad 'Wetgevingskader voor gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats' wordt een duidelijk en praktisch overzicht gepresenteerd van de relevante EU-wetgeving op dit gebied.

In het informatieblad 'Vervanging van gevaarlijke stoffen op de arbeidsplek'  wordt informatie gegeven over het volledig elimineren van de risico's die aan bepaalde gevaarlijke stoffen verbonden zijn. Dit is vaak de beste oplossing.

Print Friendly and PDF ^