Matiging straf vanwege schending privacy in media

Rechtbank Overijssel 16 maart 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:806

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 35-jarige man tot een celstraf van 14 maanden voor opzetheling in vereniging. De rechtbank spreekt de in totaal 5 mannen uit Roemenië vrij van het stelen van 960 Apple iPhones uit een rijdende vrachtwagen op de A73. Er is geen bewijs dat deze aanklacht tegen hen ondersteunt. Wel zijn de mannen veroordeeld voor het bezit van de gestolen telefoons tot celstraffen van 15 maanden. 5 dagen na de diefstal zijn de mannen aangehouden op een vakantiepark in Otterlo, in het bezit van de lading ter waarde van zo’n 550.000 euro.

De raadsman heeft primair vrijspraak bepleit. Subsidiair heeft hij zich op het standpunt gesteld dat een inbreuk is gemaakt op de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), vanwege strijd met de Algemene wet op het binnentreden (Awbi). Tijdens de aanhouding van verdachte en het binnentreden van de vakantiewoning zijn, met toestemming van de officier van justitie, namelijk journalisten, inclusief een fotograaf, aanwezig geweest, terwijl hiervoor geen noodzaak of rechtvaardiging als bedoeld in artikel 8 Awbi bestond. Als gevolg van hun aanwezigheid zijn er foto’s van verdachte en medeverdachten afgedrukt in een landelijke krant en getoond op de televisie. Verdachte is op de foto’s eenvoudig te herkennen. Daarnaast is uit de foto’s en bijbehorende krantenkop [krantenkop] af te leiden dat verdachte en medeverdachten schuldig zijn. De onschuldpresumptie is daarmee geschonden en dat kan volgens de raadsman aan het Openbaar Ministerie worden toegerekend. Ook kan aan het Openbaar Ministerie worden toegerekend dat een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verdachte en zijn huisrecht is gemaakt. Het gaat hier om een ernstige verzuimen. Daarnaast lijdt verdachte aanzienlijk nadeel, omdat de foto’s waarschijnlijk de rest van zijn leven op het internet terug te vinden zijn. Dit moet dan ook tot een aanzienlijke strafmatiging leiden.

De rechtbank matigt de celstraf met 1 maand omdat tijdens de aanhouding in de vakantiewoning foto’s zijn gemaakt door journalisten. Deze foto’s zijn gepubliceerd in een artikel waarop de man te herkennen was, anders dan de andere mannen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^