Leidraad artikel 6 EVRM

Deze leidraad van het EHRM is bedoeld om professionals een overzicht te bieden van de meest in het oog springende uitspraken van het Hof ten aanzien van artikel 6 EVRM. Het zet daarnaast de belangrijkste principes ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof uiteen, samen met relevante precedenten. 

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^