'Financieel-economisch strafrecht: Gewoonte-onrecht'

Het wetsvoorstel tot verruiming van de mogelijkheden tot bestrijding van financieel-economische criminaliteit voorziet in een verdubbeling van de maximum gevangenisstraf en een verviervoudiging van de maximale geldboete indien een (rechts)persoon van het plegen van economische delicten een gewoonte heeft gemaakt. Wanneer is sprake van een gewoonte? Dat wordt straks de kernvraag, maar de wet geeft er helaas geen antwoord op. 

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^