Leestip: Opzet, kans en keuzes

In dit boek wordt het fenomeen (poging tot) doodslag in het verkeer vanuit verschillende perspectieven geanalyseerd. Het boek bevat om te beginnen een traditionele juridische analyse van de rechtspraak ten aanzien van (poging tot) doodslag in het verkeer en een aantal voor dit thema relevante leerstukken.

Het boek bevat daarnaast een psychologische component. De auteur introduceert een rationele keuzetheorie, waarin cognities, volities en kansen psychisch geïntegreerd worden om de actor in de gelegenheid te stellen te kiezen voor de optie die de wenselijkheid maximaliseert. Ten slotte is een deel van het boek gewijd aan een kritische evaluatie van de feitenrechtspraak. De auteur benadert de rechtspraak met minder distantie dan gebruikelijk is in de rechtswetenschap en neemt in wezen plaats op de stoel van de rechter.

 

Praktische informatie

  • Titel: Opzet, kans en keuzes | Een analyse van doodslag in het verkeer
  • Auteur: mr. dr. drs. A.A. van Dijk
  • Aantal pagina's: 574
  • Verschijningsdatum: 2 oktober 2017
  • ISBN: 9789462511422

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Print Friendly and PDF ^