Leestip: Ernstige verkeersdelicten

De straffen die bij ernstige verkeersdelicten worden opgelegd staan in de samenleving, de politiek en de strafrechtswetenschap sterk in de belangstelling. In dit onderzoek, dat tussen de zomer van 2016 en de zomer van 2017 in opdracht van het WODC en op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is uitgevoerd door medewerkers van de vakgroep strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen, wordt de straftoemeting ter zake van ernstige verkeersdelicten en het wettelijk kader waarin deze plaatsvindt onder de loep genomen.

 

Praktische informatie 

  • Titel: Ernstige verkeersdelicten
  • Auteurs: H.D. Wolswijk, Annemarie Postma, Berend Ferdinand Keulen
  • Paperback, 450 blz.
  • Uitgeverij Paris B.V. 
  • 1e druk, 2017
  • ISBN9789462511439
  • Prijs: € 44,50

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Print Friendly and PDF ^