Kroniek toezicht en handhaving financieel recht 2016

De ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving in de financiële sector volgen elkaar in hoog tempo op. Rechtsbescherming blijft daarin een belangrijk thema. Dat onderwerp heeft extra aandacht gekregen door het spontane advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van 13 juli 2015 waarin de Afdeling de waarborgen van rechtsbescherming bij de bestuursrechtelijke handhaving afzet tegen die bij de strafrechtelijke handhaving. Dat is ook terug te zien in procedures bij de bestuursrechter die steeds kritischer lijkt te worden als het gaat om bijvoorbeeld bewijsvoering of de hoogte van de boete. In dit artikel wordt terug geblikt op die ontwikkelingen over het afgelopen jaar en signaleren de auteurs de belangrijkste trends in de rechtspraak. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^