Beroepsverbod in het financiële recht

Eén van de ontwikkelingen in het financiële recht is dat in toenemende mate in financiële regelgeving beroepsverboden worden geïntroduceerd. Uit het recent ingediende consultatievoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 blijkt dat er ook plannen zijn om in die wet de mogelijkheid van een beroepsverbod te introduceren.

Op grond van artikel 61 van het voorstel kan een beroepsverbod zonder tussenkomst van de rechter door De Nederlandsche Bank worden opgelegd. Het gaat om het uitoefenen van functies bij ondernemingen als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), derhalve een grote groep ondernemingen, waartoe ook accountantskantoren en belastingadvieskantoren behoren. Opvallend is dat het beroepsverbod ook voor onbepaalde tijd kan worden opgelegd. Het voorgestelde artikel 61 bevat derhalve vergaande bevoegdheden. Ellen Timmer bespreekt enige eerste aantekeningen.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^