Klagen over politie en justitie

Deze publicatie gaat nader in op het klachtrecht op het terrein van politie en justitie. De klager heeft sinds de inwerkingtreding van hoofdstuk 9 Awb op 1 juli 1999 recht op een behoorlijke klachtbehandeling door het bestuursorgaan zelf, het zogenoemde intern klachtrecht.

Daarnaast wordt ook het externe klachtrecht besproken. De klager heeft namelijk recht op een onafhankelijke, externe behandeling van zijn klacht, het zogenoemde extern klachtrecht. Op het terrein van politie en justitie fungeert daartoe sinds 1982 de Nationale ombudsman.

Op het werkterrein van politie en justitie zijn veel verschillende organisaties werkzaam, die ook veelal een eigen klachtenregeling kennen. In Klagen over politie en justitie hebben we geprobeerd hier zo veel mogelijk recht aan te doen: van het klagen over de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Rijksrecherche tot het klagen over het ministerie van Veiligheid en Justitie en de rechterlijke macht.

Praktische Informatie

Redacteur: prof. mr. Jan Boksem, prof. mr. Paul Frielink, prof. mr. Paul Mevis, dr.mr. Cornélie Waling.
Auteur: mr. Frank van Dooren, mr. dr. Yvonne van der Vlugt.
Onderdeel van: Capita Selecta Handboek Strafzaken
Editie: deel 87
Druk: 1
ISBN: 9789013128611
Verschijningsdatum: 12 januari 2015
Aantal pagina's: 122 Prijs: € 17,50 incl. BTW
Klik hier voor meer informatie.
Print Friendly and PDF ^