'Matiging in het ontnemingsrecht'

De wetgever geeft de ontnemingsrechter de mogelijkheid om tijdens de procedure en in de executiefase de betalingsverplichting te matigen vanwege beperkte draagkracht van de veroordeelde en in algemene zin vanwege gewijzigde omstandigheden van de veroordeelde. De vraag daarbij is op basis van welke criteria hij een dergelijk verzoek tot matiging beoordeelt?Lees verder:

Print Friendly and PDF ^